TOEKOMSTONDERZOEK

LaboPRO

The Betterverse is een exploratief en praktijkgericht onderzoek naar de toekomsten van het internet en het potentieel ervan voor creatives, in opdracht van Luca School of Arts.

Background Image

Situatie

De doorstart van het derde tijdperk van het internet lijkt ingezet. Hoe kan de creatieve professional opportuniteiten uit de hypes rond web3, AI en het metaverse filteren? Welke onverkende richtingen kan het internet nog uitschieten, en wat kunnen deze alternatieve toekomstscenario’s betekenen voor de creatieve professional en de creatieve industrie?

Background Image

Uitdaging

Background Image

Resultaat

Met dit tweejarig PWO willen we onderzoeken

  • wat de toekomsten van het internet kunnen zijn (exploratief)
  • welke nieuwe organisatiestructuren (samenwerkingsverbanden, platformen), waardestromen en vormen van eigenaarschap hierbinnen zinvol zijn
  • hoe (young) creative professionals zich hierbinnen kunnen positioneren en actief kunnen meebouwen

MIJN ROL:
TOEKOMSTONDERZOEKER, LECTOR