STRATEGIE & INNOVATIE

Samen Tegen Armoede

Samen Tegen Armoede is het nieuwe campagnemerk van Welzijnszorg vzw. De organisatie  maakt werk van structurele armoedebestrijding in eigen land. Ze doorprikt vooroordelen, activeren en ondersteunt ruim 100 lokale projecten. Ik begeleidde digitaal bureau eps & kaas bij het maken van de switch van organisatie- naar campagnemerk en nam strategie, concept en storytelling voor mijn rekening in dit jaartraject.

Background Image

Startsituatie

Welzijnszorg voerde in het verleden één keer per jaar een maand lang campagne voor een achterban die al bekend is met het armoedethema. Deze campagnes waren voornamelijk politiek, educatief en fondsengericht en brachten daarom meerdere boodschappen naar buiten.

Om het thema bij een breder publiek te krijgen, hebben we naast organisatienaam Welzijnszorg vzw ook een campagnemerk in het leven geroepen. Met een meer wervende aanpak gingen we onder de naam ‘Samen Tegen Armoede’ op zoek naar een breder maatschappelijk draagvlak. Op die manier communiceren we in de toekomst niet langer via lijvige Welzijnszorgdossiers, maar brengen we één laagdrempelige hoofdboodschap naar het brede publiek. Het doel? Armoede breed onder de aandacht brengen én fondsen werven.

Background Image

Uitdagingen

  • Zo groot mogelijke impact bereiken met zo beperkt mogelijk budget.
  • Nieuwe branding & toon vinden voor een campagnemerk dat aansluit bij hoofdorganisatie Welzijnszorg. Het is een rebranding, die geen rebranding is.
  • Nood aan een positief en laagdrempelig verhaal. We wilden met dit campagnemerk niet zozeer choqueren, wel bewustzijn creëren en activeren.
  • Social storytelling over een complex en gevoelig thema. Echte verhalen brengen, strevend naar sociale impact.
  • Intern veranderingstraject. Hoe krijg je honderden interne medewerkers en duizenden vrijwilligers en actievoerders mee in een nieuw verhaal? Hoe zorg je ervoor dat iedereen betrokken blijft en eigenaarschap wil opnemen?
Background Image

Oplossingen

Met een atypische lanceringsaanpak en opvolgcampagne met pakkende portretten, wilden we een opvallend gezicht geven aan de armoedeverhalen. Zowel die van mensen met armoede-ervaring als die van de vele stille vrijwilligers. Deze verhalen brachten we naar buiten via verschillende kanalen. Op grote posters, via educatieve communicatiematerialen, morphsuits en het storyboard voor een filmpje, dat meermaals getoond werd op de openbare omroep. 

Via een nationale workshop social storytelling en een communicatietraject van een jaar bereidden we de organisatie intern voor op de switch.

We wilden zoveel mogelijk burgers en organisaties wijzen op de problematiek, maar boden meteen ook tal van oplossingen aan. ‘Wat kan jij doen?’ De hoofdboodschap is positief. Armoede bestaat, maar jij en ik kunnen daar iets doen. Samen maken we het verschil. Het armoedeverhaal is er een met het hart op de juiste plaats.

Background Image

Resultaat

Meer dan 500 groepen stuurden foto’s op om het verhaal mee te helpen verspreiden, waaronder hogescholen, universiteiten, burgemeesters, politici, klasgroepen en verenigingen. Dankzij alle vrijwilligers, hielp de campagne €972.000 op te halen in een tijdspanne van 2 maanden.

Naar de website

Mensen kunnen hard zijn in hun vooroordelen. In plattelandsdorpjes verdwijn je moeilijker in de stedelijke anonimiteit. Mensen met armoede-ervaring zijn geen armoezaaiers. Dat vooroordeel wordt in deze campagne ontwapenend schoon bestreden.

MARINA – ERVARINGSDESKUNDIGE