EDUCATIEF SCHRIJVEN & UITGEVEN

STerK! Een boek vol goesting.

Een school is de ontmoetingsplaats bij uitstek om jonge kinderen op te voeden tot sociaal vaardige, veerkrachtige volwassenen. Het praktijkgerichte basishandboek STerK! biedt schoolpartners de kans om als één blok aan het welbevinden en sociaal-emotioneel welzijn te werken binnen een veilige leeromgeving.

Background Image

Situatie

Leefsleutels ontwikkelt educatief materiaal, organiseert vormingen en begeleidt scholen en leerkrachten. Eind 2012 ging Abimo Uitgeverij op zoek naar een educatief auteur en redacteur die het docententeam wilde begeleiden bij het bundelen van hun knowhow in een basishandboek voor het onderwijs.

Background Image

Uitdaging

  • Selecteren uit/structureren van een rijk archief aan ruwe drafts, praktijkoefeningen en theoretische pijlers.
  • Creëren van een concreet theoretisch kader waarmee onderwijsactoren met welbevinden aan de slag konden op drie verschillende terreinen: binnen de school, het leerkrachtenteam en de eigen klas.
  • Aanvullen van de theorie met open reflectievragen stappenplannen, concrete tips en praktijkvoorbeelden uit het werkveld. Finetunen van het vakjargon, de didactiek en (eind)doelstellingen, zodat het boek zowel op de Belgische als de Nederlandse markt kon ingezet worden.
  • Rapporteren aan de uitgever als intern assistent. Redactionele en administratieve opvolging van het project. Begeleiden van fotograaf.
  • Deadline: 6 maanden.
Background Image

Resultaat

Een praktijkgericht basishandboek voor alle actoren binnen het onderwijs, dat succesvol ingezet wordt in het basisonderwijs en secundair onderwijs, zowel in Nederland als in België. Naast preventie en conflicthantering wordt er ook ingezoomd op de SEL-pedagogie en de geestelijke gezondheidszorg.

MIJN INBRENG:
EDUCATIEF AUTEUR, COÖRDINEREND REDACTEUR, ASSISTENT-UITGEVER.

Goed bruikbaar boek voor onderwijsgevenden in het basis- en voortgezet onderwijs en studenten, dat een wezenlijke bijdrage kan leveren aan het leef- en leerklimaat in de school. In het werkboek worden vele concrete tips, praktijkvoorbeelden en stappenplannen gegeven.

DE BOEKENSALON (NL)